top of page
Search
  • Admin

15/10主日聚會時間 (崇拜、主日學、青少年小組及家會)

15/10主日聚會安排:

  • 主日崇拜及兒童主日學時間為9:30am-10:30am。

  • 青少年小組照常10:30am舉行。

  • 成日主日學暫緩一次。

  • 崇拜後稍息,接著舉行家會。

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Komentarze


Komentowanie zostało wyłączone.
bottom of page